• První ročníky v knihovně

  První ročníky v knihovně uvodní fotka

  Nedílnou součástí výuky českého jazyka je i návštěva městské knihovny, proto jsme i letos zavítali se studenty prvních ročníků do hlavní budovy této instituce na Hasskově ulici (ve dnech 8. 11. OA1A, OA1B, 16. 11. HT1, 18. 11. CR1). Mohli jsme nahlédnout do historie knihovnictví v Třebíči, získat přehled o službách, jež knihovny nabízejí, nebo se seznámit se způsobem vyhledávání, objednávání a prodlužování knih přes internet. Mnohé zaujala nabídka registrace zdarma v rámci exkurze. Chválíme také ty studenty, kteří se odvážně a s chutí pustili do plnění připravených úkolů (vyhledávání různých druhů publikací apod.). Pevně věříme, že u většiny padlo zrnko na úrodnou půdu a že se stanou aktivními čtenáři Městské knihovny v Třebíči.

  Zobrazit fotogalerii
 • Exkurze vodojem Třebíč a ESKO-T

  Exkurze vodojem Třebíč a ESKO-T uvodní fotka

  Dne 1. 11. 2016 jsme navštívili třebíčský vodojem Kostelíček, třídírnu odpadů ESKO-T a také skládku Petrůvky. Ve vodojemu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o založení věže, jejích počátcích, rekonstrukci a o spolupráci s vodojemem Heraltice. Díky hezkému podzimnímu počasí jsme mohli vystoupat až na samý vrchol věžového vodojemu a pozorovat celou Třebíč z dálky. Poté jsme se přemístili do třídírny odpadů, kde jsme zhlédli krátkou prezentaci o důležitosti třídění odpadků a jejich zpracování v provozu. Součástí prohlídky byla i skládka komunálního odpadu Petrůvky, kde jsme se seznámili s pravidly navážení a ukládání tohoto odpadu. Novinkou skládky Petrůvky je rozkládání biologického odpadu. Důležité informace z exkurze se nám budou hodit nejen v hodinách ZPV, ale i v osobním životě.

  Zobrazit fotogalerii
 • Exkurze v ČNB a na Letišti Václava Havla

  Exkurze v ČNB a na Letišti Václava Havla uvodní fotka

  Dne 19. října 2016 se studenti třídy CR3 a HT3 zúčastnili jednodenní exkurze v Praze. První zastávkou byla budova Hlavního vlakového nádraží. Na prvním nástupišti jsme viděli sousoší představující sira Nicholase Wintona s dětmi, která díky němu odjela několika vlaky v roce 1939 do Anglie. Následně jsme navštívili stálou expozici "Lidé a peníze" v České národní bance. Zde jsme se dozvěděli něco o vývoji banky a jejich úkolech. Seznámili nás také s padělky a ochrannými prvky peněz. Měli jsme možnost potěžkat si zlatou cihlu a viděli jsme, jak vypadá 100 000 000 Kč v hotovosti. Po prohlídce ČNB organizační skupina z CR3 zajistila procházku s výkladem po památkách. Prohlédli jsme si Obecní dům, Prašnou bránu, Celetnou ulici, Staroměstské náměstí, Stavovské divadlo a Karolinum. Poté nás autobus přepravil na Letiště Václava Havla. Po úspěšném absolvování důkladné bezpečnostní kontroly jsme mohli obdivovat atmosféru letiště. První část prohlídky jsme absolvovali autobusem po ploše letiště. Její součástí byla ukázka odbavení letadel, pozorování startu a přistávání přímo u dráhy, ukázka zavádění letadel na stání. Viděli jsme heliport a hangáry. Druhá část prohlídky byla zaměřena na interiéry, seznámili jsme se s odbavením cestujících, rozdílnou bezpečnostní kontrolou mezi Terminálem 1 a 2. Prohlédli jsme si letištní VIP salonky pro cestující business tříd. Velkým zážitkem pro studenty bylo pozorování největšího dopravního letadla Airubs A380 při jeho odbavování a odletu do Dubaje.

  Zobrazit fotogalerii
 • Exkurze v Praze

  Exkurze v Praze uvodní fotka

  Ve dnech 7. - 9. září 2016 se třídy OA4A, OA4B a OA4C zúčastnily tradiční exkurze v Praze. Studenti si prohlédli významné kulturní a historické památky - Vyšehrad, Staré Město, Malou Stranu, Pražský hrad, Petřín, Loretu. Nejvíce studenty oslovila prohlídka Národního divadla a Muchových obrazů z monumentálního cyklu Slovanská epopej. Velkému zájmu se těšila návštěva reprezentačních prostor Valdštejnského paláce, ve kterém sídlí Senát. Studenti nasáli atmosféru velkoměsta zalitého sluncem a plného cizinců obdivujících naše pamětihodnosti.

  Zobrazit fotogalerii
 • Poznávací zájezd do Švýcarska

  Poznávací zájezd do Švýcarska uvodní fotka

  Druhý květnový týden se 57 žáků naší školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Švýcarska. Zájezd byl organizován třebíčskou cestovní kanceláří VOMA a naším průvodcem byl přímo majitel cestovní kanceláře pan Ing. Zdeněk Vondráček. Po první noci strávené v autobuse jsme dorazili k Bodamskému jezeru a do německého města Kostnice, kde jsme navštívili především místa spojená s osobností mistra J. Husa. Odtud jsme pokračovali do malebného švýcarského městečka Stein am Rhein a posléze k Rýnským vodopádům, nejmohutnějším vodopádům v Evropě. Další den jsme se podívali do horské vesničky Gruyere, spjaté s výrobou stejnojmenného sýra, navštívili Olympijské muzeum na břehu Ženevského jezera v Lausanne a především čokoládovnu firmy Cailler-Nestlé v Broc. Poslední den našeho pobytu ve Švýcarsku jsme strávili v Bernských Alpách. Ozubenou železnicí jsme se vyvezli až do nadmořské výšky 2060 m, kde nás přivítal sníh. Mraky nám sice pokazily výhled na čtyřtisícové vrcholky hor kolem nás, i přesto jsme se domů vraceli plni dojmů a nezapomenutelných zážitků.

  Zobrazit fotogalerii
 • Exkurze v Terezíně

  Exkurze v Terezíně uvodní fotka

  Dne 5.5.2016 se studenti tříd CR3 a CR2 účastnili exkurze do Terezína. Exkurzi organizačně připravila skupina studentek CR4. Zajímavý a poměrně náročný den v Terezíně začal seminářem a prohlídkou Magdeburgských kasáren, pak pokračoval prohlídkou muzea ghetta, pohřební místnosti, židovského hřbitova a krematoria. Druhá část celodenního programu probíhala v Malé pevnosti. Mimo plánovaný program jsme se účastnili slavnostního aktu připomínky obětí holocaustu v bývalé motlitebně židovského ghetta. Naskytla se nám jedinečná možnost vyslechnout si mužský synagogální sbor ze Ženevy, zemského rabína Sidona, ředitele Památníku Terezín Jana Munka a dvě paní, přeživší útrapy Terezína, které přečetly jména 100 obětí. Tento akt známý pod jménem Jom Ha Šoa se konal i v dalších městech (http://www.terezinstudies.cz/sd/news/hlavni-stranka/160324-jom-ha-soa-2016.html). Exkurze byla velmi zajímavá, poskytla mnoho informací i podnětů k přemýšlení a další práci s tématem.

  Zobrazit fotogalerii
 • Exkurze ve Vídni

  Exkurze ve Vídni uvodní fotka

  Předvánoční atmosféru nasála 2. prosince 2015 při exkurzi ve Vídni početná skupina žáků třetích ročníků naší školy. Všichni obdivovali krásný barokní zámek Schönbrunn, majestátný gotický chrám sv. Štěpána, historické budovy Hofburgu, poklonili se Marii Terezii trůnící mezi dvěma muzei. V jednom z nich, v Přírodovědném muzeu, si žáci prohlédli zajímavé a mnohdy vzácné exponáty ze světa zvířat a minerálů. Jejich pozornost upoutali dinosauři, mnozí při své prohlídce narazili na živoucí fosílii – druhohorní, dosud žijící rybu latimerii podivnou či 29 500 let starou sošku Willendorfské venuše. Vrcholem exkurze se stala návštěva vánočního trhu na Radničním náměstí. Každý z účastníků exkurze si s sebou domů přivezl nejen předvánoční náladu, ale i nějakou laskominu či malý dárek pro své blízké.

  Zobrazit fotogalerii
 • Exkurze na Okresním soudu v Třebíči

  Exkurze na Okresním soudu v Třebíči uvodní fotka

  Žáci třetích ročníků v předmětu Občanská nauka se zabývají právem. V rámci tohoto předmětu se zúčastnili exkurze na třebíčském Okresním soudu. Průvodce po budově soudu byl pan Ondřej Hradký, správce budovy. Prošli jsme kvůli přisným bezpečnostním opatřením vstupní prohlídkou a navštívili jednací síně pro civilní i trestní řízení, bývalou věznici a archiv spisů. Nakonec jsme se zúčastnili soudního jednání, které vypadalo úplně jinak než jsme zvyklí z filmů.

  Zobrazit fotogalerii
 • Návykové látky za volantem

  Návykové látky za volantem uvodní fotka

  Žáci druhých ročníků oborů Hotelnictví a turismus a Cestovní ruch se zúčastnili přednášky Návykové látky za volantem. Přednáška probíhala v budově školy a na Městském úřadě Třebíč. Npor. Ing. Jan Šrutka, Bc. Zbyněk Dobrovolný a JUDr. Karel Prokeš nás seznámili s tématem, pan Pavel Janega vylíčil svůj případ, kdy byl jako cyklista těžce zraněn na vozovce nepozorným řidičem. Poté jsme se přesunuli na dvůr Městského úřadu v Třebíči, kde jsme si vyzkoušeli "alkoholové a drogové brýle", které navozují pocit po požití alkoholu či drog. Moc děkujeme za skvělou přednášku, byla velmi přínosná.

  Zobrazit fotogalerii
 • Exkurze ČNB a letiště

  Exkurze ČNB a letiště uvodní fotka

  Exkurze ČNB a letiště

  Zobrazit fotogalerii

Stránka (2/4)