• Gastro Hradec a Moravský pohár Brno

  Gastro Hradec a Moravský pohár Brno uvodní fotka

  Účastnili jsme se Gastro Hradec dne 30. 3. 2017 soutěžící Pavla Jurková - stříbrné ocenění s pohárem 2. ročník, Viktor Gunitš - bronzové ocenění 2.ročník a Moravský pohár Brno - 4. - 6. 4. 2017, soutěžící Zuzana Benáčková - stříbrné ocenění 2. ročník

  Zobrazit fotogalerii
 • Školní kolo matematické soutěže

  Školní kolo matematické soutěže uvodní fotka

  V měsíci únoru a březnu proběhlo školní kolo matematické soutěže. V učebních oborech se zúčastnilo 26 žáků ve dvou kategoriích. Ve studijních oborech se zúčastnilo 45 žáků ve třech kategoriích. Celostátní kolo matematické soutěže proběhne 31.3.2017. Ve všech kategoriích byla oceněna vždy první tři místa.

  Zobrazit fotogalerii
 • Gastro Hradec Králové

  Gastro Hradec Králové uvodní fotka

  Gratulujeme Ondřejovi Šibůrkovi za 1.místo a Jakubu Dejmkovi za 2. místo na Gastro Hradec v kategorii kuchař - kadet. Nemůžeme zapomenout ani na Marušku Benáčkovou - bronz za vyřezávání na čas a Petra Kovářová bronz - kompozice, Aneta Řihánková - stříbro za kompozici, Hanka Havlíková a Vendula Jašová diplom za čas a kompozice.

  Zobrazit fotogalerii
 • Finalista soutěže S Vysočinou do Evropy nezklamal

  Finalista soutěže S Vysočinou do Evropy nezklamal uvodní fotka

  V pátek 24.3.2017 se na krajském úřadě Kraje Vysočina konalo finálové kolo této soutěže. Student 3. ročníku oboru cestovní ruch Vladimír Kačírek se v silné konkurenci dostal do finále 30 nejlepších. Celkem se do soutěže registrovalo 231 studentů. Zde získal 2. místo za nejlepší elektronickou prezentaci a v testové části, která probíhala písemně v angličtině obsadil 16. místo. Je to veliký úspěch žáka naší školy ve vědomostní soutěži, kde jeho soupeři byli především gymnazisté krajských škol.Vláďovi k úspěchu blahopřejeme. Daná akce významně přispěla k dalšímu zviditelnění dobrého jména naší školy v Kraji Vysočina. Soutěž v rámci školy koordinovali Mgr.Čurda a Ing.Vitásková.

  Zobrazit fotogalerii
 • Pelhřimovský Poetikon

  Pelhřimovský Poetikon uvodní fotka

  Městská knihovna v Pelhřimově a Pelhřimovský Poetikon -to jsou dva dnes již známé umělecké pojmy. Ve čtvrtek 23. března se v prostorách Městské knihovny konala krajská přehlídka uměleckého přednesu Pelhřimovský Poetikon ( s možným postupem do krajského kola Wolkrova Prostějova 2017). Postup do krajského kola v Brně si naše škola vybojovala už začátkem letošního března v oblastním kole v Třebíči. Naším cílem bylo předvést v Pelhřimově umění uměleckého přednesu před odbornou porotou ( podle známého hesla Každá zkušenost je cenná ). Naši školu reprezentovaly Gabriela Šebková ( třída OA1A ) a Jana Kopečková ( třída RG1 ). Gabriela zaujala porotu svým procítěným přednesem ukázky z Nerudových Písní kosmických. Text zvládla výtečně a s přirozenou elegancí, odborná porota nešetřila chválou. Máme velký důvod k radosti: ve stopách Ester Judové, výborné recitátorky a talentované herecké osobnosti, kráčí nová recitační a zejména herecká hvězdička - Jana Kopečková. Jana přednesla humornou povídku Miloše Macourka Slepýš a maturitní otázka. Jana má v sobě přirozený herecký talent, což porota velmi ocenila. Slova obdivu a chvály za předvedený výkon si Jana vysloužila také od ostatních mladých soutěžících. Je jen a jen na Janě samotné, jak dalece bude svůj přirozený herecký talent rozvíjet. Letošní Pelhřimovský Poetikon byl pro naši školu úspěšný, těšíme se na Pelhřimovský Poetikon 2018.

  Zobrazit fotogalerii
 • Konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce

  Konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce uvodní fotka

  Ve čtvrtek 9.února 2017 se na OA a HŠ Třebíč konala konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce. Vítězové v obou kategoriích budou moci reprezentovat okres Třebíč v krajském kole v Jihlavě. O prvenství v anglickém jazyce se mezi sebou utkalo 14 studentů třebíčských středních škol a Gymnázia Moravské Budějovice. Do souboje o vítězství v německé konverzaci se přihlásilo 10 studentů. Soutěžící nejprve prokazovali svoje schopnosti porozumět slyšenému textu. Následně přistupovali k ústní části, kde mohli předvést aktivní znalost jazyka, ve kterém soutěžili. Letošní ročník ovládla stejná studentka v anglické i německé části. Ivana Holpuchová z Gymnázia Třebíč svoje soupeřky na druhých místech, Janu Drápelovou z Gymnázia Moravské Budějovice v angličtině a Veroniku Novákovou v německém jazyce, porazila těsně o jeden bod. Na třetím místě se v anglickém jazyce s odstupem sedmi bodů umístila studentka Katolického gymnázia Michaela Kutinová, v německé části tuto příčku obsadil student Gymnázia Třebíč Ondřej Paterna, když na druhé místo ztratil pouhý bod. Studenti naší školy Matouš Dvořák a Valentin Živora se v anglickém jazyce umístili na 8. a 9. místě, v německém jazyce naši školu reprezentovali Daniel Křiváněk (7. místo) a Michaela Horáková (9. místo). Vítězná studentka a s ní i studenti na druhých a třetích místech obdrželi poukazy k zakoupení knih.

  Zobrazit fotogalerii
 • ICT nás neděsí aneb bezpečně v kyberprostoru

  ICT nás neděsí aneb bezpečně v kyberprostoru uvodní fotka

  Za účasti ministryně školství Kateřiny Valachové a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, proběhlo v pátek 27. 1. vyhlášení soutěže "ICT nás neděsí aneb bezpečně v kyberprostoru". Tereza Kadlecová, Kateřina Dvořáčková a Kristýna Fedrová společně získaly 3. místo v kategorii středních škol. Gratulujeme!

  Zobrazit fotogalerii
 • Celostátní soutěž v účetnictví

  Celostátní soutěž v účetnictví uvodní fotka

  Ve dnech 25. - 26. 1. 2017 proběhl ve Znojmě 11. ročník celorepublikové soutěže v účetnictví určený studentům středních škol s názvem Má dáti, dal 2017, který zorganizovala Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Soutěžící museli prokázat praktické dovednosti v souvislých příkladech v rozsahu 4 x 60 minut a teoretické znalosti v testu obsahujícím 100 otázek, zpracovávaném na PC. Soutěže se zúčastnilo 90 žáků z 46 středních škol. Naši školu reprezentovali Veronika Bastlová z OA4C a Michal Kobelka z OA4A. Veronika Bastlová obsadila 3. místo, Michal Kobelka 13. místo v soutěži jednotlivců. V soutěži škol již potřetí v řadě získali titul Nejúspěšnější škola České republiky v účetnictví.

  Zobrazit fotogalerii
 • Osvědčení o úspěšném absolvování státní zkoušky v grafických disciplínách

  Osvědčení o úspěšném absolvování státní zkoušky v grafických disciplínách uvodní fotka

  V pátek 6. ledna 2017 předala paní ředitelka osvědčení o úspěšném absolvování státní zkoušky v grafických disciplínách. Tyto zkoušky se na naší škole konaly 24. listopadu 2016 a uchazeči museli prokázat schopnost opsat na počítači neznámý text rychle a bezchybně, museli vyhotovit obchodní dopis a tabulku podle platných právních norem. Většina uchazečů o tuto státní zkoušku byla úspěšná, a proto jim blahopřejeme. Zároveň věříme, že jejich úspěch bude motivací pro stávající studenty a i oni se v příštích letech ke státní zkoušce v grafických disciplínách přihlásí.

  Zobrazit fotogalerii
 • Soutěž Účetní tým 2017

  Soutěž Účetní tým 2017 uvodní fotka

  Dne 6. ledna 2017 se v Praze konala celostátní soutěž tříčlenných družstev v účetnictví. Setkalo se zde 10 týmů z celé republiky, které postoupily v rámci regionálních kol (soutěže se účastnilo celkem 50 škol). Naší školu reprezentovalo družstvo složené ze studentů tříd OA4A a OA4C - Kobelka Michal, Bastlová Veronika a Dvořáková Kristina. Soutěž byla rozdělena do dvou částí: první část se týkala případové studie na účtování jednotlivých agend (bylo jich pět) a druhá část se skládala ze znalostní soutěže teoretických vědomostí formou hry RISKUJ. Po první části bylo naše družstvo průběžně na prvním místě (tak jako ve Znojmě). Poté se družstva rozdělila do dvou semifinálových skupin po pěti soutěžních týmech a v rámci semifinále absolvovaly znalostní soutěž formou RISKUJ, kde si vybíraly soutěžní otázky za určitý počet bodů. V rámci naší skupiny jsme se umístili na čtvrtém, nepostupovém místě. Zklamání bylo veliké, protože víme, že soutěž RISKUJ není jen o vědomostech, které studenti měli, ale hodně i o štěstí a strategii. Bohužel tentokrát štěstí při nás nestálo a do finále jsme se neprobojovali. Ale i tak studenti mohou mít dobrý pocit, protože v případové studii opět dokázali, že účtovat umíme nejlíp v celé republice! Děkujeme celému týmu za vzornou reprezentaci školy a přeje hodně úspěchů v soutěže MÁ DATI-DAL 2017, která se bude konat ve Znojmě.

  Zobrazit fotogalerii

Stránka (2/9)