• Minifestival řemesel Jihlava - City Park a náměstí

  Minifestival řemesel Jihlava - City Park a náměstí uvodní fotka

  Poslední zastávkou Minifestivalu řemesel byla Jihlava. Dělo se toho mnoho na náměstí i v City parku. Naši studenti předváděli opět naše řemesla. Přišlo velké množství studentů, dětí i dospělých. Věřím, že se všichni měli na co dívat a užili si to jako my. Náš stánek navštívila i Blanka Matragi a moc ji zaujalo vyřezávání z ovoce a zeleniny. Poděkování patří všem studentům i pedagogům za super práci po celé tři dny v Jihlavě.

  Zobrazit fotogalerii
 • Minifestival řemesel Jihlava - City Park

  Minifestival řemesel Jihlava - City Park uvodní fotka

  Dnes jsme s minifestivalem řemesel navštívili poprvé Jihlavu - City Park, předváděli jsme naše dovednosti grafické a gastro.

  Zobrazit fotogalerii
 • Minifestival řemesel Třebíč

  Minifestival řemesel Třebíč uvodní fotka

  Dnes jsme s minifestival řemesel navštívili naše domácí hřiště, předváděli jsme naše dovednosti na náměstí v Třebíči. Děkujeme všem návštěvníkům a věříme, že jste si užili krásný den s našimi řemesly.

  Zobrazit fotogalerii
 • Minifestival řemesel Telč

  Minifestival řemesel Telč uvodní fotka

  Včera proběhl v Telči v Panském dvoře první z minifestivalu řemesel. Počasí vyšlo na jedničku a pokud jste se za námi nestihli nebo nemohli přijít podívat, nevadí. Ve čtvrtek 15. 9. 2016 pokračujeme na náměstí v Třebíči.

  Zobrazit fotogalerii
 • Výstava v Muzeu Vysočiny Třebíč

  Výstava v Muzeu Vysočiny Třebíč uvodní fotka

  Výstava v Muzeu Vysočiny Třebíč, pro kterou jsme se studenty vytvářeli grafickou značku. Byla vybrána značka Kateřiny Pavelcové, která je použita jako výtvarný motiv prolínající se celou výstavou. Gratulujeme, výborná práce!

  Zobrazit fotogalerii
 • Návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana

  Návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana uvodní fotka

  Při příležitosti návštěvy prezidenta České republiky v Třebíči zajišťovali žáci naší školy obsluhu při slavnostním obědě.

  Zobrazit fotogalerii
 • Tatry 2016

 • Státní jazyková zkouška základní a jazyková zkouška úrovně B1

  Státní jazyková zkouška základní a jazyková zkouška úrovně B1 uvodní fotka

  V tomto týdnu byl završen měsíční maraton testování znalostí anglického jazyka na JŠ působící při OA a HŠ Třebíč. 13. května se ve škole uskutečnila písemná část Státní jazykové zkoušky základní (SJZZ), ke které se přihlásili studenti jazykové školy a třetích ročníků obchodní akademie. Z celkového počtu šestnácti přihlášených studentů u písemného testu uspělo dvanáct uchazečů, kteří mohli jít o dva týdny později k ústní části zkoušky. Všech dvanáct kandidátů závěrečnou část testování zvládlo a mohou se prokazovat vysvědčením o dosažení jazykové úrovně B2 dle SERRJ. 30. května přistoupili studenti třetích ročníků obchodní akademie společně s dalšími uchazeči z řad jazykové školy a veřejnosti k písemné části jazykové zkoušky ověřující znalosti anglického jazyka na úrovni B1. Třicet úspěšných studentů po písemné části se přihlásilo k ústní zkoušce, která proběhla v týdnu od 13. června. Všichni studenti si zaslouží pochvalu za svoji píli, díky níž získali jazykové certifikáty. Obzvláště se to týká studentů třetích ročníků OA, kterým se podařilo uspět u státnic. Doufáme, že dosažené výsledky budou motivací pro další studenty, kterým i v příštím školním roce nabídneme pomocnou ruku při přípravě, aby si vedle maturitního vysvědčení po ukončení studia odnášeli z naší školy i jazyková osvědčení, která jim pomohou s uplatněním na trhu práce.

  Zobrazit fotogalerii
 • Den s Krajem Vysočina - Řemeslo má zlaté dno

  Den s Krajem Vysočina - Řemeslo má zlaté dno uvodní fotka

  Den s Krajem Vysočina - Řemeslo má zlaté dno

  Zobrazit fotogalerii
 • Projektový týden OA

  Projektový týden OA uvodní fotka

  Na přelomu května a června letošního roku probíhal pro žáky 3. ročníků oboru Obchodní akademie Projektový týden. Žáci ve tříčlenných, popř. čtyřčlenných družstvech zpracovávali prezentaci na téma Podnikatelský záměr. Sami si již dopředu zvolili předmět podnikání dle svých zájmů a atraktivity daného podnikání. Jednalo se např. o provozování autokempu, tanečního klubu, kavárny a cukrárny, modelingové agentury, lázeňského a rekreačního centra, poskytování volnočasových aktivit pro studenty. Za úkol měli vyhotovit prezentace v MS PowerPoint, v nichž popsali založení a vznik firmy, zahajovací rozvahu, marketingové činnosti: průzkum trhu, volbu produktu, stanovení ceny, prodejní cesty, komunikace s trhem. Výstupem činnosti žáků bylo i zpracování seminární práce popisující založení a vznik firmy, marketingové činnosti a účetnictví firmy. V pátek 3. června 2016 vystoupili žáci se svými prezentacemi před komisemi složenými z vyučujících ekonomiky, účetnictví, výpočetní techniky a cizího jazyka (žáci prezentovali své cizojazyčné znalosti ve formě krátké anotace v cizím jazyce). Komise zhodnotily vystoupení jednotlivých týmů a zvolily vítězný projektový tým, jemuž předaly sladkou odměnu. Tyto vítězné týmy pak předvedly své výkony žákům druhých ročníků oboru Obchodní akademie.

  Zobrazit fotogalerii

Stránka (2/5)