• Konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce

  Konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce uvodní fotka

  Ve čtvrtek 9.února 2017 se na OA a HŠ Třebíč konala konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce. Vítězové v obou kategoriích budou moci reprezentovat okres Třebíč v krajském kole v Jihlavě. O prvenství v anglickém jazyce se mezi sebou utkalo 14 studentů třebíčských středních škol a Gymnázia Moravské Budějovice. Do souboje o vítězství v německé konverzaci se přihlásilo 10 studentů. Soutěžící nejprve prokazovali svoje schopnosti porozumět slyšenému textu. Následně přistupovali k ústní části, kde mohli předvést aktivní znalost jazyka, ve kterém soutěžili. Letošní ročník ovládla stejná studentka v anglické i německé části. Ivana Holpuchová z Gymnázia Třebíč svoje soupeřky na druhých místech, Janu Drápelovou z Gymnázia Moravské Budějovice v angličtině a Veroniku Novákovou v německém jazyce, porazila těsně o jeden bod. Na třetím místě se v anglickém jazyce s odstupem sedmi bodů umístila studentka Katolického gymnázia Michaela Kutinová, v německé části tuto příčku obsadil student Gymnázia Třebíč Ondřej Paterna, když na druhé místo ztratil pouhý bod. Studenti naší školy Matouš Dvořák a Valentin Živora se v anglickém jazyce umístili na 8. a 9. místě, v německém jazyce naši školu reprezentovali Daniel Křiváněk (7. místo) a Michaela Horáková (9. místo). Vítězná studentka a s ní i studenti na druhých a třetích místech obdrželi poukazy k zakoupení knih.

  Zobrazit fotogalerii
 • Seminář o práci v neziskovém sektoru

  Seminář o práci v neziskovém sektoru uvodní fotka

  Neziskovka je hnízdem příležitostí! Tak právě o tom se snažil studenty třídy PO2 a OA1A přesvědčit v jedné z hodin základů společenských věd absolvent naší školy Bc. Martin Kedroň, DiS. Studenti se dozvěděli základní informace a fungování neziskových organizací. Cílem semináře bylo také zájemce motivovat k práci v neziskovém sektoru a seznámit je s projekty, do kterých se mohou aktivně zapojit. Seminář se uskutečnil v rámci projektu Smart up. Právě ten vytvořila skupina nadšených mladých lidí ve spolupráci s Nadací O2.

  Zobrazit fotogalerii
 • ICT nás neděsí aneb bezpečně v kyberprostoru

  ICT nás neděsí aneb bezpečně v kyberprostoru uvodní fotka

  Za účasti ministryně školství Kateřiny Valachové a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, proběhlo v pátek 27. 1. vyhlášení soutěže "ICT nás neděsí aneb bezpečně v kyberprostoru". Tereza Kadlecová, Kateřina Dvořáčková a Kristýna Fedrová společně získaly 3. místo v kategorii středních škol. Gratulujeme!

  Zobrazit fotogalerii
 • Celostátní soutěž v účetnictví

  Celostátní soutěž v účetnictví uvodní fotka

  Ve dnech 25. - 26. 1. 2017 proběhl ve Znojmě 11. ročník celorepublikové soutěže v účetnictví určený studentům středních škol s názvem Má dáti, dal 2017, který zorganizovala Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Soutěžící museli prokázat praktické dovednosti v souvislých příkladech v rozsahu 4 x 60 minut a teoretické znalosti v testu obsahujícím 100 otázek, zpracovávaném na PC. Soutěže se zúčastnilo 90 žáků z 46 středních škol. Naši školu reprezentovali Veronika Bastlová z OA4C a Michal Kobelka z OA4A. Veronika Bastlová obsadila 3. místo, Michal Kobelka 13. místo v soutěži jednotlivců. V soutěži škol již potřetí v řadě získali titul Nejúspěšnější škola České republiky v účetnictví.

  Zobrazit fotogalerii
 • Osvědčení o úspěšném absolvování státní zkoušky v grafických disciplínách

  Osvědčení o úspěšném absolvování státní zkoušky v grafických disciplínách uvodní fotka

  V pátek 6. ledna 2017 předala paní ředitelka osvědčení o úspěšném absolvování státní zkoušky v grafických disciplínách. Tyto zkoušky se na naší škole konaly 24. listopadu 2016 a uchazeči museli prokázat schopnost opsat na počítači neznámý text rychle a bezchybně, museli vyhotovit obchodní dopis a tabulku podle platných právních norem. Většina uchazečů o tuto státní zkoušku byla úspěšná, a proto jim blahopřejeme. Zároveň věříme, že jejich úspěch bude motivací pro stávající studenty a i oni se v příštích letech ke státní zkoušce v grafických disciplínách přihlásí.

  Zobrazit fotogalerii
 • Kurz studené kuchyně

  Kurz studené kuchyně uvodní fotka

  Dne 6. 1. 2017 proběhl závěrečný raut Kurzu studené kuchyně, který se konal na naší škole.

  Zobrazit fotogalerii
 • Soutěž Účetní tým 2017

  Soutěž Účetní tým 2017 uvodní fotka

  Dne 6. ledna 2017 se v Praze konala celostátní soutěž tříčlenných družstev v účetnictví. Setkalo se zde 10 týmů z celé republiky, které postoupily v rámci regionálních kol (soutěže se účastnilo celkem 50 škol). Naší školu reprezentovalo družstvo složené ze studentů tříd OA4A a OA4C - Kobelka Michal, Bastlová Veronika a Dvořáková Kristina. Soutěž byla rozdělena do dvou částí: první část se týkala případové studie na účtování jednotlivých agend (bylo jich pět) a druhá část se skládala ze znalostní soutěže teoretických vědomostí formou hry RISKUJ. Po první části bylo naše družstvo průběžně na prvním místě (tak jako ve Znojmě). Poté se družstva rozdělila do dvou semifinálových skupin po pěti soutěžních týmech a v rámci semifinále absolvovaly znalostní soutěž formou RISKUJ, kde si vybíraly soutěžní otázky za určitý počet bodů. V rámci naší skupiny jsme se umístili na čtvrtém, nepostupovém místě. Zklamání bylo veliké, protože víme, že soutěž RISKUJ není jen o vědomostech, které studenti měli, ale hodně i o štěstí a strategii. Bohužel tentokrát štěstí při nás nestálo a do finále jsme se neprobojovali. Ale i tak studenti mohou mít dobrý pocit, protože v případové studii opět dokázali, že účtovat umíme nejlíp v celé republice! Děkujeme celému týmu za vzornou reprezentaci školy a přeje hodně úspěchů v soutěže MÁ DATI-DAL 2017, která se bude konat ve Znojmě.

  Zobrazit fotogalerii
 • Vánoční výstava

  Vánoční výstava uvodní fotka

  Ve středu proběhla na půdě naší školy tradiční Vánoční výstava - Vánoce ve znamení zvěrokruhu. Mohli jste u nás vidět prezentaci prací žáků všech našich oborů Obchodní akademie, Hotelnictví, Cestovní ruch, Aranžér, Cukrář, Kadeřnice, Kuchař-číšník a Reprodukční grafik. Navíc proběhla soutěže barmanů, kadeřnické služby, vánoční zpívání, cizojazyčné prezentace, flambování a míchání nápojů. Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a přejeme krásné prožití Vánočních svátků.

  Zobrazit fotogalerii
 • Workshop na téma jak být úspěšný na trhu páce

  Workshop na téma jak být úspěšný na trhu páce uvodní fotka

  Ve středu 21. 12. 2016 se žáci třetích ročníků maturitního studia (OA3A, OA3B, CR3, HT3) zúčastnili workshopu na téma „Jak být úspěšný na trhu páce?“. Vedoucími tohoto pracovního setkání byly lektorky z personálního oddělení společnosti MANN + HUMMEL Service s.r.o. Nová Ves. Žáci získali informace o této společnosti jako o jejich možném budoucím zaměstnavateli a především o tom, jak napsat správně životopis a motivační dopis v případě zájmu o pracovní pozici u zaměstnavatele. Někteří si vyzkoušeli i zkrácenou verzi přijímacího pohovoru. Toto setkání splnilo svou informační hodnotou svůj účel.

  Zobrazit fotogalerii
 • Soutěž Účetní tým 2017

  Soutěž Účetní tým 2017 uvodní fotka

  Dne 16. prosince 2016 se ve Znojmě konala soutěž tříčlenných družstev v účetnictví. Setkalo se zde 15 týmů z Moravy a Slezska. Z naší školy se soutěže zúčastnilo družstvo složené ze studentů tříd OA4A a OA4C - Kobelka Michal, Bastlová Veronika a Dvořáková Kristina. Soutěž byla rozdělena do dvou částí: první část se týkala případové studie na účtování jednotlivých agend (bylo jich pět) a druhá část se skládala ze znalostní soutěže teoretických vědomostí formou hry RISKUJ. Po první části bylo naše družstvo průběžně na prvním místě. Poté se družstva rozdělila do tří skupin po pěti soutěžních týmech a v rámci semifinále absolvovaly znalostní soutěž formou RISKUJ, kde si vybíraly soutěžní otázky za určitý počet bodů. V rámci naší skupiny jsme se umístili na prvním místě a postoupili do finále, kde se setkalo 6 týmů a opět formou RISKUJ mezi sebou soutěžily. Ve finále jsme se po nelítostném boji nakonec umístili na pěkném třetím místě a to nám umožňuje postup do celostátního kola, které se koná v lednu v Praze. Blahopřejeme našemu týmu za pěkné umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

  Zobrazit fotogalerii

Stránka (1/27)